321/2021«Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΜΟΛΑ», Κοινότητας Ν.Σινώπης, Δημ. Ενότ. Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας».

321/2021«Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΜΟΛΑ», Κοινότητας Ν.Σινώπης, Δημ. Ενότ. Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας».

321