320/2021 «Έγκριση χρονικής παράτασης της σύμβασης Μίσθωσης ακινήτου για τη λειτουργία χώρου μεταφόρτωσης της ανακύκλωσης».

320/2021 «Έγκριση χρονικής παράτασης της σύμβασης Μίσθωσης ακινήτου για τη λειτουργία χώρου μεταφόρτωσης της ανακύκλωσης».

320