322/2019 – Έγκριση της υπ. αριθμ. 519/2019 απόφασης δημάρχου Πρέβεζας περί απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες Δημιουργίας Ζωνών Ασφάλειας κατά την Εκδήλωση της Πυρκαγιάς την 14-9-2019»

322/2019 – Έγκριση της υπ. αριθμ. 519/2019 απόφασης δημάρχου Πρέβεζας περί απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες Δημιουργίας Ζωνών Ασφάλειας κατά την Εκδήλωση της Πυρκαγιάς την 14-9-2019»

322