323/2019 – Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης ακινήτου-καταστήματος κληροδοτήματος “Παρασκευούλας Κοντοχρήστου”, επί της οδού Εθν.Αντίστασης στην Πρέβεζα

323/2019 – Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης ακινήτου-καταστήματος κληροδοτήματος “Παρασκευούλας Κοντοχρήστου”, επί της οδού Εθν.Αντίστασης στην Πρέβεζα

323