324/2019 – Έγκριση όρων δημοπράτησης “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Πρέβεζας”

324/2019 – Έγκριση όρων δημοπράτησης “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Πρέβεζας”

324