324/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 για εργασίες επισκευής (service) ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Δήμου Πρέβεζας».

324/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 για εργασίες επισκευής (service) ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Δήμου Πρέβεζας».

324