326/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.15.6471 με τίτλο «Δαπάνες πολιτιστικών δραστηριοτήτων», του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021 για την διενέργεια δαπανών για την διοργάνωση πολιτιστικών δράσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πρέβεζας στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων του Δήμου Πρέβεζας, για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821».

326/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.15.6471 με τίτλο «Δαπάνες πολιτιστικών δραστηριοτήτων», του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021 για την διενέργεια δαπανών για την διοργάνωση πολιτιστικών δράσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πρέβεζας στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων του Δήμου Πρέβεζας, για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821».

326