328/2021 «Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας».

328/2021 «Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας».

328