333/2021 Προβολή του Δήμου Πρέβεζας στον Καλοκαιρινό Οδηγό νομού Πρέβεζας 2021 (Let’s Go Preveza), συνολικού κόστους 500,00 ΕΥΡΩ συν ΦΠΑ 24%» και εξειδίκευση πίστωσης.

333/2021 Προβολή του Δήμου Πρέβεζας στον Καλοκαιρινό Οδηγό νομού Πρέβεζας 2021 (Let’s Go Preveza), συνολικού κόστους 500,00 ΕΥΡΩ συν ΦΠΑ 24%» και εξειδίκευση πίστωσης.

333