334/2021 «Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας προθεσμίας λήξης υποβολής προσφορών και ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών διαγωνισμού του έργου : « Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση Αμεα σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πρέβεζας».

334/2021 «Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας προθεσμίας λήξης υποβολής προσφορών και ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών διαγωνισμού του έργου : « Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση Αμεα σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πρέβεζας».

334