337/2021 «Ανανέωση συμβάσεων των 2 ( δύο ) Στελεχών της συγχρηματοδοτούμενης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020, Πράξης, «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πρέβεζας».

337/2021 «Ανανέωση συμβάσεων των 2 ( δύο ) Στελεχών της συγχρηματοδοτούμενης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020, Πράξης, «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πρέβεζας».

337