338/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 δαπανών για την πραγματοποίηση της Συναυλίας με τον μουσικό Παναγιώτη Μάργαρη , “ Πρελούδιο στον Έρωτα” σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας και την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. (Κ.Α.Ε. 02.15.6471 “Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων”)

338/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 δαπανών για την πραγματοποίηση της Συναυλίας με τον μουσικό Παναγιώτη Μάργαρη , “ Πρελούδιο στον Έρωτα” σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας και την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. (Κ.Α.Ε. 02.15.6471 “Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων”)

338_2020