338/2019 – Έγκριση μετακίνησης του τέως Δημοτικού Συμβούλου κ. Δημητρίου Παππά, προκειμένου να συμμετέχει σε τακτική συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ, του οποίου παραμένει μέλος

338/2019 – Έγκριση μετακίνησης του τέως Δημοτικού Συμβούλου κ. Δημητρίου Παππά, προκειμένου να συμμετέχει σε τακτική συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ, του οποίου παραμένει μέλος

338