339/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για τη διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση της Συναυλίας με τον Πρεβεζάνο μουσικό Βασίλη Τριάντη “Ο Πορτολάνος “ σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας και την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. (Κ.Α.Ε. 02.15.6471 “Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων”)

339/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για τη διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση της Συναυλίας με τον Πρεβεζάνο μουσικό Βασίλη Τριάντη “Ο Πορτολάνος “ σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας και την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. (Κ.Α.Ε. 02.15.6471 “Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων”)

339_2020