339/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση εκδήλωσης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Επανεκκίνησης Καρδιάς 2019 με θέμα “Τα παιδιά εκπαιδεύονται και….σώζουν ζωές.” σε συνεργασία με τον Ανθρωπιστικό Οργανισμό “KIDS SAVE LIVES – ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ

339/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση εκδήλωσης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Επανεκκίνησης Καρδιάς 2019 με θέμα “Τα παιδιά εκπαιδεύονται και….σώζουν ζωές.” σε συνεργασία με τον Ανθρωπιστικό Οργανισμό “KIDS SAVE LIVES – ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ

339