340/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για τη διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δημοτικού Ωδείου Ιωαννίνων – βραδιά με έργα Ελληνικής Μουσικής (Κ.Α.Ε. 02.15.6471 “Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων”) .

340/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για τη διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δημοτικού Ωδείου Ιωαννίνων – βραδιά με έργα Ελληνικής Μουσικής (Κ.Α.Ε. 02.15.6471 “Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων”) .

340_2020