340/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, του ΚΑΕ. 02.00.6735 με τίτλο“ Επιχορηγήσεις Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων” για επιχορήγηση του Αθλητικού – Πολιτιστικού Συλλόγου «ΕΡΜΗΣ» ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ NORTH BEACH VOLLEY στο Δήμο Πρέβεζας».

340/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, του ΚΑΕ. 02.00.6735 με τίτλο“ Επιχορηγήσεις Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων” για επιχορήγηση του Αθλητικού – Πολιτιστικού Συλλόγου «ΕΡΜΗΣ» ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ NORTH BEACH VOLLEY στο Δήμο Πρέβεζας».

340