341/2019 – Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του Έργου : «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της χώρας ΣΑΕ 2003ΣΕ0550005-έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Πρέβεζας»

341/2019 – Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του Έργου : «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της χώρας ΣΑΕ 2003ΣΕ0550005-έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Πρέβεζας»

341