34/2020 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση του υπ΄ αριθ. -18- καταστήματος «Εμπορικού Κέντρου Κοινότητας Ωρωπού», Δ.Ε Λούρου , Δήμου Πρέβεζας

34/2020 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση του υπ΄ αριθ. -18- καταστήματος «Εμπορικού Κέντρου Κοινότητας Ωρωπού», Δ.Ε Λούρου , Δήμου Πρέβεζας

34