345/2021 « Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν. 4625/2019, του ΚΑΕ 02.00.6433 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» για τη διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση της επίσκεψης του Γενικού Διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος στο Δήμο Πρέβεζας

345/2021 « Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν. 4625/2019, του ΚΑΕ 02.00.6433 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» για τη διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση της επίσκεψης του Γενικού Διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος στο Δήμο Πρέβεζας

345