346/2021 Καθορισμός των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την εκμίσθωση 200 τμ. χώρου αιγιαλού-παραλίας στην θέση “ΜΠΟΥΚΑ” στην Κοινότητα Καστροσυκιά, Δημ. Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.

346/2021 Καθορισμός των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την εκμίσθωση 200 τμ. χώρου αιγιαλού-παραλίας στην θέση “ΜΠΟΥΚΑ” στην Κοινότητα Καστροσυκιά, Δημ. Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.

346