347/2021 «Τροποποίηση της μελέτης του υποέργου : «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων» του έργου «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (νυν Δήμος Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας & Παραλίας Λούτσας Δήμου Πάργας, Περιφέρεια Ηπείρου».

347/2021 «Τροποποίηση της μελέτης του υποέργου : «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων» του έργου «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (νυν Δήμος Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας & Παραλίας Λούτσας Δήμου Πάργας, Περιφέρεια Ηπείρου».

347