347/2022 ΕΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: “Κτηματογράφησης – Πολεοδόμησης – Πράξης Εφαρμογής περιοχών επέκτασης και των οριοθετημένων περιοχών του Δήμου Πρέβεζας: ΠΕ3Β, ΠΕ4Β, ΠΕ7Β, ΠΕ8Β3, ΠΕ9Δ -Άγιος Γεώργιος – Παντοκράτορας, ΠΕ19 Ψαθάκι”

347/2022 ΕΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: “Κτηματογράφησης – Πολεοδόμησης – Πράξης Εφαρμογής περιοχών επέκτασης και των οριοθετημένων περιοχών του Δήμου Πρέβεζας: ΠΕ3Β, ΠΕ4Β, ΠΕ7Β, ΠΕ8Β3, ΠΕ9Δ -Άγιος Γεώργιος – Παντοκράτορας, ΠΕ19 Ψαθάκι”

347