349/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση τέλεσης Μνημοσύνου υπέρ των Δωρητών Δήμου Πρέβεζας

349/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση τέλεσης Μνημοσύνου υπέρ των Δωρητών Δήμου Πρέβεζας

349