349/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, του ΚΑΕ 02.00.6736 με τίτλο “Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών Συλλόγων ” για επιχορήγηση στο «Θεατρικό Εργαστήρι Πρέβεζας».

349/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, του ΚΑΕ 02.00.6736 με τίτλο “Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών Συλλόγων ” για επιχορήγηση στο «Θεατρικό Εργαστήρι Πρέβεζας».

349