349/2022 Κατάρτιση όρων διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου για στέγαση Κοινωνικού Παντοπωλείου -& αποθήκης ΤΕΒΑ

349/2022 Κατάρτιση όρων διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου για στέγαση Κοινωνικού Παντοπωλείου -& αποθήκης ΤΕΒΑ

349