350/2020 Καθορισμός δημοτικού τέλους χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών του Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2020.

350/2020 Καθορισμός δημοτικού τέλους χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών του Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2020.

350_2020