350/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση ομιλίας με θέμα “Ο Καρκίνος του Μαστού” με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού σε συνεργασία με την Τοπική Μονάδα Υγείας της Πρέβεζας

350/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση ομιλίας με θέμα “Ο Καρκίνος του Μαστού” με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού σε συνεργασία με την Τοπική Μονάδα Υγείας της Πρέβεζας

350