351/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια δαπανών για την συμμετοχή του Δήμου Πρέβεζας στο Δ΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Προσκηνυματικών Περιηγήσεων

351/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια δαπανών για την συμμετοχή του Δήμου Πρέβεζας στο Δ΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Προσκηνυματικών Περιηγήσεων

351