351/2021 Υποβολή αιτήματος στο Δήμο Πρέβεζας για δωρεάν παραχώρηση χρήσης του χώρου στην περιοχή της ΚΥΑΝΗΣ ΑΚΤΗΣ (δίπλα στο Δημοτικό Κηποθέατρο) στη ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π για τη λειτουργία θερινού Κινηματογράφου

351/2021 Υποβολή αιτήματος στο Δήμο Πρέβεζας για δωρεάν παραχώρηση χρήσης του χώρου στην περιοχή της ΚΥΑΝΗΣ ΑΚΤΗΣ (δίπλα στο Δημοτικό Κηποθέατρο) στη ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π για τη λειτουργία θερινού Κινηματογράφου

351