352/2020 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Σ020 Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δημ. Ενοτ. Πρέβεζας» 60.000,00 € (με ΦΠΑ.)

352/2020 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Σ020 Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δημ. Ενοτ. Πρέβεζας» 60.000,00 € (με ΦΠΑ.)

352_2020