35/2019 – Μετάθεση ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού «Ανάπλαση πάρκου Δημοκρατίας» του Δήμου Πρέβεζας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων

35/2019 – Μετάθεση ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού «Ανάπλαση πάρκου Δημοκρατίας» του Δήμου Πρέβεζας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων

35