352/2022 Έγκριση απολογισμού έτους 2019 της Νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρέβεζας

352/2022 Έγκριση απολογισμού έτους 2019 της Νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρέβεζας

352