354/2020 Έγκριση αρ. 02/2020 μελέτης «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πρέβεζας έτους 2020-2021

354/2020 Έγκριση αρ. 02/2020 μελέτης «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πρέβεζας έτους 2020-2021

354_2020