355/2020 Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού (Β΄ τριμήνου 2020) και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

355/2020 Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού (Β΄ τριμήνου 2020) και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

355_2020