357/2019 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης καταστήματος (σχολικής περιουσίας) επί της οδού Χρήστου Κοντού στην πόλη της Πρέβεζας

357/2019 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης καταστήματος (σχολικής περιουσίας) επί της οδού Χρήστου Κοντού στην πόλη της Πρέβεζας

357