358/2020 Έγκριση πρακτικού -1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την προμήθεια μελανιών και toner για τις υπηρεσίες του Δήμου Πρέβεζας

358/2020 Έγκριση πρακτικού -1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την προμήθεια μελανιών και toner για τις υπηρεσίες του Δήμου Πρέβεζας

358_2020