360/2020 Τροποποίηση της σύμβασης «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Πρέβεζας για το χρονικό διάστημα 1-6-2020 έως 30-9-2020 προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ 237.820,95€ και με ΦΠΑ 294.897,98€»

360/2020 Τροποποίηση της σύμβασης «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Πρέβεζας για το χρονικό διάστημα 1-6-2020 έως 30-9-2020 προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ 237.820,95€ και με ΦΠΑ 294.897,98€»

360_2020