362/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 ν.4625/2019 στον Κ.Α.Ε 02.15.6471 με τίτλο “Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων” προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022, για την συμμετοχή του χορευτικού του δήμου Πρέβεζας στην πολιτιστική εκδήλωση του φορέα ΚΠΟΔΔ του Δήμου Δέλτα «ΤΖΑΜΑΛΑ 2022» στη Χαλάστρα στις 18 Ιουλίου 2022

362/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 ν.4625/2019 στον Κ.Α.Ε 02.15.6471 με τίτλο “Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων” προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022, για την συμμετοχή του χορευτικού του δήμου Πρέβεζας στην πολιτιστική εκδήλωση του φορέα ΚΠΟΔΔ του Δήμου Δέλτα «ΤΖΑΜΑΛΑ 2022» στη Χαλάστρα στις 18 Ιουλίου 2022

362