363/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης «Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας»το οποίο συνδιοργανώνουν ο Δήμος Πρέβεζας και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας

363/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης «Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας»το οποίο συνδιοργανώνουν ο Δήμος Πρέβεζας και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας

363