364/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια δαπανών για την προμήθεια υλικών τα οποία απαιτούνται για την επισκευή και συντήρηση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πρέβεζας

364/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια δαπανών για την προμήθεια υλικών τα οποία απαιτούνται για την επισκευή και συντήρηση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πρέβεζας

364