365/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον Κ.Α.Ε. 02.15.6471 “Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων” για την πραγματοποίηση της θεατρικής παράστασης “ΠΕΘΑΜΕΝΑ ΠΡΑΜΑΤΑ” από την Ομάδα Τέχνης “βορείως” σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Συρρακιωτών Πρέβεζας και το Δήμο Πρέβεζας

365/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον Κ.Α.Ε. 02.15.6471 “Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων” για την πραγματοποίηση της θεατρικής παράστασης “ΠΕΘΑΜΕΝΑ ΠΡΑΜΑΤΑ” από την Ομάδα Τέχνης “βορείως” σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Συρρακιωτών Πρέβεζας και το Δήμο Πρέβεζας

365_2020