366/2020 Έγκριση σύναψης προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για την εκτέλεση έργων οδοποιίας και εξειδίκευση πίστωσης.

366/2020 Έγκριση σύναψης προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για την εκτέλεση έργων οδοποιίας και εξειδίκευση πίστωσης.

366_2020