368/2020 Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Σ020 Υπηρεσία για τη συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Πρέβεζας»προϋπολογισμού 20.000,00 € (με ΦΠΑ) από ιδιώτη.

368/2020 Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Σ020 Υπηρεσία για τη συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Πρέβεζας»προϋπολογισμού 20.000,00 € (με ΦΠΑ) από ιδιώτη.

368_2020