369/2022 Καθορισμός τελών χρήσης της Αθλητικής Εγκατάστασης γηπέδων μπάσκετ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πρέβεζας για την περίοδο 2022 – 2023

369/2022 Καθορισμός τελών χρήσης της Αθλητικής Εγκατάστασης γηπέδων μπάσκετ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πρέβεζας για την περίοδο 2022 – 2023

369