371/2020 Εξειδίκευση πίστωσης του ΚΑΕ 02.15.6266 με τίτλο «Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού» για την ανανέωση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών openAbekt διάρκειας ενός έτους για την υποστήριξη και συντήρηση του λογισμικού αυτοματισμού βιβλιοθηκών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και Πρέβεζας, συνολικού ποσού 1.116,00 €

371/2020 Εξειδίκευση πίστωσης του ΚΑΕ 02.15.6266 με τίτλο «Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού» για την ανανέωση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών openAbekt διάρκειας ενός έτους για την υποστήριξη και συντήρηση του λογισμικού αυτοματισμού βιβλιοθηκών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και Πρέβεζας, συνολικού ποσού 1.116,00 €

371_2020