373/2022 Έγκριση επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ» (ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5079581)»

373/2022 Έγκριση επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ» (ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5079581)»

373