38/2019 – Ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ –ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΠΕ3Β, ΠΕ4Β, ΠΕ5Β ,ΠΕ7Β, ΠΕ8Β3, ΠΕ9Δ-ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ,ΠΕ19 ΨΑΘΑΚΙ»

38/2019 – Ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ –ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΠΕ3Β, ΠΕ4Β, ΠΕ5Β ,ΠΕ7Β, ΠΕ8Β3, ΠΕ9Δ-ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ,ΠΕ19 ΨΑΘΑΚΙ»

38