38/2020 – Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας toner των νέων εκτυπωτικών μηχανημάτων του Δήμου Πρέβεζας

38/2020 – Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας toner των νέων εκτυπωτικών μηχανημάτων του Δήμου Πρέβεζας

38