387/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον Κ.Α.Ε.02.15.6471“Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων” για την πραγματοποίηση της θεατρικής παράστασης με την Πρεβεζάνα ηθοποιό Κατερίνα Γκατζόγια “Η Γυναίκα της Ζάκυθος” στο Κηποθέατρο “Γιάννης Ρίτσος “

387/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον Κ.Α.Ε.02.15.6471“Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων” για την πραγματοποίηση της θεατρικής παράστασης με την Πρεβεζάνα ηθοποιό Κατερίνα Γκατζόγια “Η Γυναίκα της Ζάκυθος” στο Κηποθέατρο “Γιάννης Ρίτσος “

387_2020